Veranderingen in de zorg 2008

Per 1 januari 2008 zijn er wat veranderingen in de zorgverzekeringen.

Uitbreiding van het basispakket
- anticonceptiepil, spiraaltje en pessarium ook voor vrouwen ouder dan 21 jaar
- de leeftijdsgrens van het jeugdpakket voor de tandarts gaat van 18 naar 22 jaar
- vier uur extra kraamzorg
- behandeling van psychische problemen (geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)


Eigen risico
Het eigen risico gaat de no-claim vervangen. Chronisch zieken worden deels gecompenseerd.


Opzeggen/overstappen
De verzekering opzeggen kan tot 31 december 2007. De nieuwe zorgverzekering moet uiterlijk 31 januari 2008 afgesloten zijn.

Nieuwe eigen bijdragen AWBZ voor bewoners van zorginstellingen
De hoogte van de eigen bijdrage die bewoners van een zorginstelling betalen, verandert per 1 januari 2008. Sommige mensen gaan meer betalen, andere minder of de bijdrage blijft gelijk.


Griepprik
Voor sommige mensen kan een griepje ernstige gevolgen hebben. Zij krijgen daarom van de huisarts een uitnodiging om elk jaar de gratis griepprik te halen. De leeftijdsgrens voor de griepprik gaat vanaf het najaar van 2008 omlaag van 65 naar 60 jaar. Zie ook: Tijdvoordegriepprik.nl

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eigen bijdrage zorginstelling verandert

De hoogte van de eigen bijdrage die bewoners van een zorginstelling betalen, verandert per 1 januari 2008. Sommige mensen gaan meer betalen, andere minder of de bijdrage blijft gelijk.

De eigen bijdrage werd de afgelopen jaren voor verschillende groepen mensen op verschillende manieren berekend. Dit kwam door een overgangsregeling van de overheid. Mensen met hetzelfde inkomen betaalden niet allemaal evenveel eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2008 vervalt deze overgangsregeling. Mensen met hetzelfde inkomen gaan allemaal een gelijke eigen bijdrage betalen.

Deze eigen bijdrage moet worden betaald aan het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). Bij het berekenen van de eigen bijdrage kijkt het CAK voortaan naar het verzamelinkomen (of belastbaar loon) van twee jaar geleden. De eigen bijdrage 2008 is dus afhankelijk van het inkomen in 2006.

Ruim 100.000 mensen ontvingen vorige week een brief van het CAK waarin staat hoe hoog hun nieuwe bijdrage per maand is.

Meer informatie over de 'eigen bijdrage zorg met verblijf' staat op de website van het CAK.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, 26 november 2007

Vergelijken zorgverzekeringen de moeite waard
Verschil kan oplopen tot honderden euro's

Het loont de moeite om bij de zoektocht naar een zorgverzekering niet over één nacht ijs te gaan. Het verschil in prijs kan oplopen tot honderden euro’s, zo blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. De verschillen kwamen aan het licht via de Zorgvergelijker op de website van de bond.

Voor 6 gezinssituaties zijn aan de hand van een wensenlijst de tarieven voor 2008 doorgerekend. Het prijsverschil is het grootst bij een gezin (3 kinderen), dat onder andere kiest voor een uitgebreide dekking voor orthodontie. Deze familie is het goedkoopst uit bij De Friesland (€ 2.520 per jaar). Bij de duurste verzekeraars betaalt dit gezin voor onnodig uitgebreide polissen meer dan het dubbele (tot € 5.292). Ook voor andere gezinssituaties zijn de verschillen groot. Een stel zonder kinderen kan op jaarbasis € 2.200 besparen, voor samenwonende senioren ligt dat op € 1.600 en voor een jong volwassene kan de besparing oplopen tot € 1.100.

De gemiddelde premie voor de basisverzekering is in 2008 € 1.110, bijna 4% lager dan in 2007. Toch is iedereen per saldo duurder uit. Dat komt door de wisseling van no-claim naar eigen risico en hogere prijzen van aanvullende pakketten.

Om het kiezen makkelijker te maken, is op www.consumentenbond.nl/zorgvergelijker de Zorgvergelijker 2008 te raadplegen. De zorgvergelijker geeft in vier stappen een advies op maat. Een andere mogelijkheid is de Advieslijn Zorgverzekeringen: (070) 445 4000. Voor de leden van de Consumentenbond zijn de online zorgvergelijker en de advieslijn gratis. Voor niet-leden is er een kennismakingspakket met 2 maanden lidmaatschap voor € 5. In de zorgvergelijker geeft de bond op basis van gegevens over dekking en klantervaringen iedere polis een cijfer. Qua klantervaringen scoren alle verzekeraars goed tot zeer goed. PNO Ziektekosten heeft de hoogste score (88 punten), op de voet gevolgd door De Friesland (85). De rij wordt gesloten door De Goudse, Zilveren Kruis Achmea (beide 77) en Menzis (75 punten).

Wie wil wisselen van zorgverzekeraar moet uiterlijk 31 december 2007 de huidige verzekering opzeggen. Mensen hebben vervolgens tot 31 januari 2008 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten, al is het beter de huidige verzekering pas op te zeggen als de nieuwe verzekering rond is. Het advies luidt: let goed op de opzegtermijn, kijk niet alleen naar de prijs maar bedenk wat qua dekking nodig is. Wees alert op beperkende voorwaarden en check bij welke ziekenhuizen en zorgverleners je terecht kunt. Door verschillen op het gebied van zorginkoop is die keuzevrijheid soms beperkt. Wie zich collectief verzekert, is goedkoper uit.

Bron: Consumentenbond, 20 november 2007

Place a comment
Look at comments
Go to top


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-12-01  Hits: